Mikroregion a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejice Mikroregion a Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejice

Města a obce sdružení

BRUŠPERK

Město Brušperk leží uprostřed území mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem na obou březích řeky Ondřejnice v oblasti zvané Lašsko. Pro své malebné panorama je nazýván Lašským Betlémem.

foto

Založení Brušperka je spojeno s kolonizační činností olomouckého biskupa Bruna ze Schauenberga. Zakládací listina nese datum 6. prosince 1269. Ve svém znaku má Brušperk na červeném poli postavu sv. Jiří, patrona města.

Brušperk je město s necelými 4 tisíci obyvateli. Historickou část města na pravém břehu řeky Ondřejnice tvoří městská památková zóna. Její základní částí je náměstí J.A.Komenského.  Nejcennější památkou je kostel sv. Jiří. Jeho věž je vysoká 43 m a vítá ze všech stran návštěvníky města. Významnou stavbou je Národní dům na náměstí. Informační centrum v přízemí budovy poskytuje služby a informace občanům i návštěvníkům města.

Mladší část města se základní školou, základní uměleckou školou a mateřskou školou, sportovním stadionem, sportovní halou, ktytým plaveckým bazénem a rodinnými domy leží na levém břehu řeky. Základní škola nese jméno významného rodáka, spisovatele Vojtěcha Martínka a základní umělecká škola má ve svém čestném názvu jméno dalšího významného rodáka, hudebního skladatele Jožky Matěje.  

Ke sportovnímu vyžití může veřejnost využívat moderní víceúčelovou sportovní halu, venkovní víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště a tenisové kurty. Sportovní vybavenost přeje především fotbalu, stolnímu tenisu, tenisu, volejbalu, nohejbalu a díky sportovní hale také dalším halovým sportům.

Ideální podmínky jsou zde pro turistické vycházky a cykloturistiku. Na území města se spojují dvě značené cyklotrasy, č. 6006 a 6135. V letním období je zde možnost koupání a rybolovu na místních přehradách.

Čekají zde na Vás také kvalitní obchodní, restaurační a hotelové služby.

FRYČOVICE

Fryčovice leží po obou stranách řeky Ondřejnice při středověké komunikaci spojující Hukvaldy s Brušperkem a Ostravou.

Patří k nejstarším osídlením hukvaldského panství – založil je olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka na zalesněné půdě, kterou získal koupí od dřívějšího vlastníka hraběte Franka z Hückeswagenu kolem roku 1255. Tehdy se taky přistoupilo k lokaci vesnice. Lokátor se pravděpodobně jmenoval Fritz (Frydrich), a proto osada obdržela název Fritzendorf. Nejstarší dochovaná jmenovitá zpráva o Fryčovicích pochází z roku 1267. V některých pramenech se tvrdí, že název Fryčovice pochází ze slova „fryšování“, což značí povrchovou těžbu železné rudy. Ta se měla těžit na kopci Sovinci a v jeho blízkém okolí. Fryčovice byly podřízeny hejtmanství a děkanství místeckému, panství hukvaldskému a biskupu olomouckému. Prvním historicky doloženým rychtářem Fryčovic byl Jindřich. Nejstarší kamennou církevní stavbou v obci je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1335 až 1345 a později přestavován. Původně se chodilo do školy v Brušperku. Vlastní škola byla zřízena po zavedení lokálního farního úřadu roku 1775. Nejstarším spolkem v obci je hasičský sbor z roku 1895. Tělovýchovná jednota Sokol byla založena roku 1912. Elektrifikace započala v roce 1928. Jako všechny obce v okolí, byly i Fryčovice vsí zemědělskou. V obci nebylo kromě mlýnů jiných průmyslově hospodářských objektů.  Na počátku minulého století obec čítala 1197 obyvatel a 181 domků, krytých došky nebo šindelem. V současné době mají Fryčovice 773 čísel popisných a 2360 obyvatel.

V současnosti působí v obci řada firem, které podnikají v oblasti kovovýroby, dřevovýroby a potravinářství. Je v provozu mnoho obchodů a restaurací.

Fryčovice si sice uchovávají vesnicky charakter, ale prezentují se poměrně dobrou vybaveností. Mají zajištěnou spolehlivou dodávku pitné vody, elektrické energie, je ukončena plošná plynofikace a kanalizace. Bylo vystavěno nové centrum obce s dětským hřištěm.

Ke sportovnímu vyžití může veřejnost využívat stadión TJ Sokol Fryčovice, venkovní hřiště za základní školou, fotbalové hřiště a tenisové kurty. K dalšímu sportovnímu a relaxačnímu využití slouží FRY Relax Centrum Fryčovice s bazénem se dvěma protiproudy, chrličem a perličkovou a vířivou vanou s hydromasážními tryskami. Najdeme zde saunu, squashový kurt nebo gymnastickou tělocvičnu využívanou jak k badbintonovým hrám tak k cvičení.

Zajímavosti Fryčovic je oblast Sovince, kde se dnes nachází rozsáhla obora jelence viržinského.

Poměrně dobré spojení do Beskyd umožňuje rozvoj turistiky. Fryčovicemi vede významná cykloturistická stezka, která je propojena s dalšími obcemi povodí Ondřejnice.

HUKVALDY

Půvabná obec, rodiště významného hudebního skladatele Leoše Janáčka ležící v malebném prostředí podhůří Beskyd na úpatí Palkovických hůrek, s dominantou zříceniny mohutného středověkého hradu. Pro svou historii, rozlehlou oboru obklopující hrad i pro překrásnou přírodu jsou Hukvaldy vyhledávaným cílem výletů po celý rok.

foto

Dvoutisícová obec má původ v obci Sklenov s první písemnou zmínkou z roku 1294 a v obci Rychaltice s první písemnou zmínkou z roku 1394. Obce byly sloučeny v roce 1960 pod názvem Sklenov. Na Hukvaldy byla obec přejmenována až v roce 1982. Dnes se obec skládá ze čtyř částí: Hukvald, Horního Sklenova, Dolního Sklenova a Rychaltic.

Dominantu obce tvoří zřícenina jednoho z největších hradů na Moravě, jehož počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Hrad, jenž je částečně zrestaurován, byl ve své historii mnohokrát obléhán, ale nikdy nebyl dobyt. Zničil jej až požár 5. října 1762. Po něm již nebyl udržován, s výjimkou kaple sv. Ondřeje, obnovené v 19. století. Vystavěn byl jako strážní hrad při obchodní cestě z Olomouce do Krakova a byl stejně jako okolní panství v majetku olomouckých biskupů. V současnosti je cílem mnoha návštěvníků Hukvald, o víkendech se zde konají zajímavé akce, jako je dobývání hradu, strašidelná noc, Hukvaldský brnkot, Hrnčířské setkání, sokolnictví, ukázky z historie života na hradě.

Součástí hradu je rozsáhlá obora s alejemi buků, dubů, kaštanů a lip, v níž žije stádo muflonů a daňků. Oboru založil olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova již roku 1566, když od císaře obdržel dvacet daňků. V hradní oboře, v místě s kouzelnou kulisou hory Kazničov a výbornou akustikou, slouží už několik desetiletí jako koncertní pódium letní amfiteátr.

V samotné obci se nacházejí cenné lidové stavby z 18. století – rodný dům Leoše Janáčka ve staré škole, jeho památník, ale i barokní kostelík sv. Maxmiliána, kostel svatého Mikuláše a barokní vstupní brána do obory nebo zámeček olomouckých arcibiskupů.

Každoročně se na Hukvaldech pořádá významná kulturní akce, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, který navštěvují nejen místní občané, ale i mnoho příznivců nejen vážné hudby z celé republiky a také ze zahraničí.

Větší část obce je plynofikována a odkanalizována. V obci se nachází základní a mateřská škola, víceúčelový sál, knihovna, zdravotní středisko, lékárna, dvě hasičské zbrojnice, pivovar, cukrárna, mnoho restaurací, penziony a hotel. Obec provozuje kabelovou televizi a internet.

V areálu základní školy v Dolním Sklenově a za hasičskou zbrojnicí v Rychalticích jsou vybudována dětská hřiště. K dalšímu sportovnímu využití slouží tenisové kurty, fotbalové hřiště s nově zrekonstruovanými kabinami, hřiště na plážový volejbal, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a golfové hřiště.

Obec má dobrou dopravní dostupnost prostřednictvím autobusových spojů z Ostravy, Kopřivnice. Z Frýdku-Místku zajíždí MHD.

KATEŘINICE

Obec Kateřinice leží 5 km severovýchodně od města Příbor. Rozkládá se po obou březích bezejmenného potoka vyvěrajícího z lesa Hájek. Kateřinice mají rozlohu 552 ha a bydlí zde 650 obyvatel.

foto

První písemná zmínka o obci se váže k roku 1358. Dnešní název obce Kateřinice se datuje od roku 1872. Byly vždy českou vesnicí a obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím.

Zajímavostí obce byl zámek u lesa Hájku. Bohužel postupně chátral a v roce 1944 se zřítil, později byl přebudován na myslivnu. Z mnoha kapliček a ka­menných křížů zpravidla z druhé poloviny 19. století se dochoval pouze kamenný kříž z roku 1883, který byl zrekonstruován a v roce 2006 pak slavnostně znovu vysvěcen. K pamětihodnostem patří pomník padlých v obou světových válkách a hasičská zbro­jnice s vlastní věží a věžními hodinami. K obci již neodmyslitelně patří retenční nádrž, která slouží po celý rok nejen k provozování rekreačních sportů a rybolovu, ale místní obyvatelé i návštěvníky obce vyzývá k malé procházce s možností využití instalovaných posezení s výhledem na okolní krajinu. Významným krajinotvorným prvkem v obci je suchý poldr vystavěný v roce 2007.

K sportovnímu vyžití slouží sportovní areál přístupný veřejnosti, kde je možno využívat fotba­lové hřiště, víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal a florbal, dětské hřiště s herními prvky pro děti a ven­kovní posezení pod nově vybudovaným dřevěným přístřeškem s Restaurací „Sport“. Obec také zrekonstruovala hospodářskou budovu na Komunitní centrum, které je využíváno nejen občany obce, ale i okolních obcí. Schází se zde matky s dětmi, mládež, senioři, zájmové spolky a organizace. Spolu s Komunitním centrem byla zrekonstruována Mateřská škola a obnoveno dětské hřiště s hracími prvky a okolní prostranství. Obcí prochází cyk­lotrasa č.6134, která vede z Příboru do Staré Vsi nad Ondřejnicí a cyklotrasa Greenways Krakov-Morava-Vídeň, okruh Zámky a příroda Poodří a okruh Kravařsko. Obec Kateřinice lze nazvat malebnou vesnicí situovanou v příjemném krajinném prostředí, le­movanou loukami lesy a lány polí.

KOZLOVICE

Rázovitá valašská dědina, jejíž datum založení 8. září 1294 je bezpečně historicky doloženo zakládací listinou. Obec patří do Moravskoslezského kraje a leží v nejsevernější výspě Valašska. Obcí protéká řeka Ondřejnice. Má dvě části – část Kozlovice a část Měrkovice a obývá ji cca 3.000 obyvatel.

foto

Větší část obce je odkanalizována, zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu a plynofikována. Nachází se zde základní devítiletá a mateřská škola, knihovna, připojení k obecní internetové síti, zdravotní středisko, lékárna, několik sportovišť, nákupní středisko, večerky, čerpací stanice, cukrárna, ranč, skokanské můstky, pivovar, několik restaurací a je zde možnost ubytování. Obec má velmi dobrou dopravní dostupnost prostřednictvím autobusových linek. Více informací zde.

KRMELÍN

Katastr obce má tvar trojúhelníku, je vzdálen asi 12 km severovýchodně od Frýdku-Místku a hraničí s ostravskou aglomerací. Průměrná nadmořská výška obce je  247m n .m. , nejvyšší bod je Krmelínský kopec (327m n. m.).

fotografie

Svým zvlněným terénem se řadí do podbeskydské pahorkatiny. Krmelín sousedí s obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí, Brušperk, Paskov, Nová Bělá a Stará Bělá.

Správní území obce má výměru 503 ha, k 1.1.2015 měla obec 2 243 obyvatel.

První zmínku o Krmelíně nacházíme v latinsky psané listině z roku 1 447. V paskovské kronice je psáno, že ves Krmelín má zřídlo velice dobré pitné vody, u kterého zůstávají formani stát a krmí a napájejí své koně.

Vedla tu totiž formanská cesta z Hukvald do Ostravy. Od slova „krmiti“ je prý odvozen název vesnice. Jiný výklad je, že název obce vznikl příponou –ín od osobního jména Krmela (Grmela), majícího základ v obecním jménu grmela ve významu nešika, klacek.

V obci je pětitřídní Základní škola T.G. Masaryka a trojtřídní mateřská škola. V budově obecního úřadu je umístěna pošta a místní knihovna s veřejným internetem. Součástí občanské vybavenosti je Zdravotní středisko a Hasičská zbrojnice.

K místním památkám patří Římskokatolický kostel sv. Jana a Pavla, několik křížů, kaplička a pomníky padlým v I. a II. světové válce. Své kouzlo má vodojem o objemu 2 x 20 000m3 vody se sochařským dílem  na Krmelínském kopci.

Ke sportu je využívaná sportovní hala s přilehlým areálem s asfaltovým hřištěm na národní házenou a třemi antukovými tenisovými kurty.

Obcí jsou vedeny čtyři značené turisticko-cyklistické Krmelínské okruhy s pěti odpočívadly, cyklotrasy B, H, U a zelená turistická značka; vše je vyznačeno na čtyřech orientačních tabulích.

Příjemně posedět a posilnit se je možno v několika restauracích, zahrát i bowling a ochutnat krmelínské pivo z minipivovaru. V místě se je možno i ubytovat.

Obec je dostupná vlakem - nejbližší stanice Paskov popř. Frýdek-Místek a Ostrava, autem silnicí II/486 z Brušperka, III/4841 z Paskova, I/58 ze Staré Vsi nad  Ondřejnicí a Ostravy a III/4803 z Proskovic. Výhodné je i autobusové spojení s Ostravou  a Frýdkem-Místkem.

LHOTKA

Obec Lhotka leží na úpatí 890 m vysokého Ondřejníka v Moravskoslezských Beskydách. První písemná zmínka o obci je z roku 1359 v soupisu obcí hukvaldského panství. Jedná se o listinu biskupa Jana, ve které spojuje „castrum nostrum Huskenwalde” se statky stolními biskupskými. Zakládací listina se nedochovala, její vznik spadá do období tzv. německé kolonizace.

fotografie

V centru obce stojí kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie z r. 1844, přestavba v r. 1864, před kapli litinový kříž z r. 1864 a pamětní deska padlým ve válce. Mezi další pamětihodnosti patří dvě kapličky jako hrobky padlých švédských vojáků, kamenný kříž – Boží muka a litinový kříž u fojtství č. 1.

V obci se nachází budova mateřské školy s přilehlým areálem národopisných slavností s dřevěnými stavbami včetně jeviště, sportoviště s travnatým hřištěm, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a budovou se sálem, kuchyňkou a příslušenstvím.

Na počest bývalého řídicího učitele, vlastence, sběratelé lidových písni a tanců z okolí Ondřejníka, autora národopisných scén, divadelních her a rukopisů, p. Vincence Sochy, jsou každoročně konány koncem srpna Sochovy národopisné slavnosti. Více informací zde.

PALKOVICE

Obec Palkovice tvoří dvě části - Palkovice a Myslík. Leží v předhůří Beskyd v okrese Frýdek-Místek.

fotografie

Mají 3 228 obyvatel a katastrální rozlohu 2 174 ha. Centrum obce leží v nadmořské výšce 332 m a nejvyššími body obce jsou Kubánkov (662 m n. m.) a Kozlovická hůrka (612 m n. m.). Západní část obce lemuje pohoří Palkovické hůrky (přes 500 m n. m.), ve kterém byla v roce 1969 zřízena přírodní rezervace o rozloze 18,33 ha s jedinečnou ukázkou základních vegetačních typů s bohatým bylinným patrem.

Obcí protéká říčka Olešná, na které byla na počátku 60. let vybudována stejnojmenná rekreační přehrada o rozloze 86 ha. V obci je vybudována sjezdovka s umělým osvětlením a umělým zasněžováním. Krásná okolní příroda a také blízkost přehrady Olešná nabízí mnoho příležitostí ke sportovnímu a turistickému vyžití.

Obec je kvalitně zabezpečena po všech stránkách občanské vybavenosti. Obě části jsou plně plynofikovány a pokryty vodovodními sítěmi. Podstatná část má vybudovanou kanalizaci, v jejíž výstavbě se dále pokračuje. V obci je zřízena základní a mateřská škola, v kulturním domě je v provozu stálé kino. Mají zde ordinaci dětský lékař, dva všeobecní lékaři pro dospělé a zubní lékařka.

Spojení s okolními městy Frýdek-Místek, Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm zabezpečuje hustě pokrytá autobusová doprava. V obci je v provozu několik prodejen potravin, železářství, drogerie, pošta, cukrárna, restaurace a pohostinství. Celodenní stravování poskytují tři restaurační podniky.

 

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ

Obec s bezmála 2800 obyvateli tvoří 2 části: samotná Stará Ves a místní část Košatka. Katastrálním územím obce o rozloze přes 18 km2 protékají 3 řeky – Ondřejnice, Lubina a Odra. Košatka přímo sousedí s malebnými zákoutími Jistebnických rybníků a je vstupní branou do přírodního skvostu – Chráněné krajinné oblasti Poodří.

fotografie

Dějiny obce sahají až do roku 1267. Nejcennějším klenotem obce jsou 3 kulturní památky: v 16. století vybudovaný renesanční zámek s cennou sgrafitovou výzdobou, goticko-renesanční kostel sv. Jana Křtitele ze stejného období a barokní fara.

Bohatý kulturní, společenský a sportovní život zajišťuje řada spolků a organizací. Více než 90letou tradici má národní házená, děti využívají letních stanových táborů organizace Kondor, Lidový soubor písní a tanců Ondřejnica pěstuje a rozvíjí národopisné tradice Lašska, při farnosti působí diecézní středisko mládeže ostravsko-opavské diecéze. Připomenutím lidových tradic je každoroční „Jizda kole obila“, kdy vesnicí projíždí dlouhý průvod s jezdci na koních, bryčkách i kočárech. „Jizda“ je součástí Staroveských obecních slavností a festivalu Poodří F. Lýska.

Obec je vybavena základní a mateřskou školou, knihovnou, je plně plynofikována, disponuje zázemím pro sport i turistiku, je zde síť restaurací, možnost ubytování, cykloservis, zdravotní středisko, sportovní areál atd. Výhodou je výborná dopravní dostupnost.

STAŘÍČ

První zachovaná písemná zmínka o obci je z roku 1258, avšak nálezy z roku 1906, (střepy baňatých nádob se zbytky popela a kostí), které byly vyorány na poli „Radlice“ zdejším rolníkem Karlem Prokopem potvrzují, že území obce bylo již dříve obydleno.

fotografie

Původ jména osady Staříče odvozuje Prof. Vincenc Prasek od osoby zvané Stařek neb Stařík.

Na jihovýchodním svahu vrchu Kamenná se nachází chráněné travnaté porosty s výskytem vzácných rostlin a brouků. Jednou z těchto rostlin je i len žlutý, který je ve znaku obce.

Obec má rozlohu 1896 ha. Podoba dnešní obce je přizpůsobená modernímu způsobu života. Je zde základní a mateřská škola, knihovna, jsou vybudována sportoviště, dětská hřiště, naučné stezky, polyfunkční okruh obcí.

V obci působí spolky a sdružení, které svou činností přispívají ke společenskému a sportovnímu vyžití občanů.

S rozvojem výstavby se zvedl počet obyvatel  na 2125 trvale bydlících. Na kopci Okrouhlá je vysílač, na kterém je vyhlídková plošina nazvaná Rozhledna Okrouhlá.

Obce sdružení

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice
K náměstí č.p. 22
739 44 Brušperk

IČ: 60045701
DIČ: CZ 60045701

Předpověď počasí

dnes, úterý 23. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 0 °C
středa 24. 4. déšť se sněhem 5/1 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/2 °C
pátek 26. 4. jasno 12/1 °C