Veřejné zakázky

Veřejná zakázka

je nákup zboží, zadání práce, objednání díla, nebo služby veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, sdružení obcí, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků, či jiných zdrojů veřejného bohatství. Veřejné zakázky jsou realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním, či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek, či služeb, nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě písemné smlouvy. Zadávání veřejných zakázek a průběh zadávacího řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek .

Veřejné zakázky našeho sdružení naleznete na profilu zadavatele

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/sdruzeni-mest-a-obci-povodi-ondrejnice_280/   .