Stanovy

Stanovy sdružení zde
Dodatek č. 1 stanov zde.

.